Akadémia umení v Banskej Bystrici
Prihlásenie

Technické predpoklady pre používanie AIS

AIS je intranetovská/internetovská aplikácia, do ktorej sa pristupuje prostredníctvom klasického internetovského prezerača.

AIS je optimalizovaný pre dva základné prezerače:

  • Internet Explorer (verzia 6.x a vyššia)
  • Mozilla

Rýchlosť zobrazovania jednotlivých súčastí aplikácie je limitovaná kvalitou používaného sieťového pripojenia.


AiS2 verzia 2024.04.1.81
dizajn © šomšák, 2009 - 2015